ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach practices" — Słownik kolokacji angielskich

teach practices kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach practice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz praktyk
  1. teach czasownik + practice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The school not only taught military skills but also religious practices and social work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo