"teach practice" — Słownik kolokacji angielskich

teach practice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz praktyki
  1. teach czasownik + practice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The school not only taught military skills but also religious practices and social work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo