"teach patients" — Słownik kolokacji angielskich

teach patients kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz pacjentów
  1. teach czasownik + patient rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In general practice, where these drugs are most often prescribed, there may not be enough time to teach patients how to properly use inhalers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo