"teach one's pupils" — Słownik kolokacji angielskich

teach one's pupils kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach pupils
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczyć czyjś uczniowie
  1. teach czasownik + pupil rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    About 37 teachers are teaching pupils in form 1 to 9.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo