"teach pupils" — Słownik kolokacji angielskich

teach pupils kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz uczniów
  1. teach czasownik + pupil rzeczownik
    Silna kolokacja

    About 37 teachers are teaching pupils in form 1 to 9.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo