"teach music" — Słownik kolokacji angielskich

teach music kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umuzykalnij
  1. teach czasownik + music rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She taught music at the university for the next three years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo