ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach languages" — Słownik kolokacji angielskich

teach languages kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach the language
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz języki
  1. teach czasownik + language rzeczownik
    Silna kolokacja

    "And all during these years, you have been teaching her language?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo