"teach the language" — Słownik kolokacji angielskich

teach the language kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz język
  1. teach czasownik + language rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Its students are also taught the English language at a high level.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo