"teach language" — Słownik kolokacji angielskich

teach language kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach the language
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz język
  1. teach czasownik + language rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "And all during these years, you have been teaching her language?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo