"teach girls" — Słownik kolokacji angielskich

teach girls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz dziewczyny
  1. teach czasownik + girl rzeczownik
    Silna kolokacja

    In 1815 there were three schools teaching girls to make lace, which became an important local industry (see above).

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo