"teach education" — Słownik kolokacji angielskich

teach education kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz edukacji
  1. teach czasownik + education rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    From 1924 to 1927, he taught physical education at the school.

powered by  eTutor logo