"teach dances" — Słownik kolokacji angielskich

teach dances kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach dance
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz tańców
  1. teach czasownik + dance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the age of 16 he left high school to travel the states teaching dance.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo