"teach dance" — Słownik kolokacji angielskich

teach dance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz tańca
  1. teach czasownik + dance rzeczownik
    Silna kolokacja

    At the age of 16 he left high school to travel the states teaching dance.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo