"teach Theology" — Słownik kolokacji angielskich

teach Theology kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach theology
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz Teologii
  1. teach czasownik + theology rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then he moved on to teaching theology, with equal success.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo