ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach theology" — Słownik kolokacji angielskich

teach theology kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz teologii
  1. teach czasownik + theology rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then he moved on to teaching theology, with equal success.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo