ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach Sociology" — Słownik kolokacji angielskich

teach Sociology kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach sociology
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz Socjologii
  1. teach czasownik + sociology rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Exactly the sort of person you need to teach sociology.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo