ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach sociology" — Słownik kolokacji angielskich

teach sociology kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz socjologii
  1. teach czasownik + sociology rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Exactly the sort of person you need to teach sociology.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo