"teach Philosophy" — Słownik kolokacji angielskich

teach Philosophy kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach philosophy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz Filozofii
  1. teach czasownik + philosophy rzeczownik
    Luźna kolokacja

    After teaching philosophy at the school from 1958-1980, he came back two years ago as president.

powered by  eTutor logo