ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach philosophy" — Słownik kolokacji angielskich

teach philosophy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz filozofii
  1. teach czasownik + philosophy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After teaching philosophy at the school from 1958-1980, he came back two years ago as president.

powered by  eTutor logo