"teach Language" — Słownik kolokacji angielskich

teach Language kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach the language
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz Język
  1. teach czasownik + language rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "And all during these years, you have been teaching her language?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo