ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach Chemistry" — Słownik kolokacji angielskich

teach Chemistry kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach chemistry
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz Chemii
  1. teach czasownik + chemistry rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He taught chemistry at the school from 1834 to 1841.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo