"teach chemistry" — Słownik kolokacji angielskich

teach chemistry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz chemii
  1. teach czasownik + chemistry rzeczownik
    Silna kolokacja

    He taught chemistry at the school from 1834 to 1841.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo