"teach Biology" — Słownik kolokacji angielskich

teach Biology kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach biology
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz Biologii
  1. teach czasownik + biology rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He taught biology and was director of the botanical garden at the university.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo