"teach biology" — Słownik kolokacji angielskich

teach biology kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz biologii
  1. teach czasownik + biology rzeczownik
    Silna kolokacja

    He taught biology and was director of the botanical garden at the university.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo