BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"tattered cover" — Słownik kolokacji angielskich

tattered cover kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): porwane nakrycie
  1. tattered przymiotnik + cover rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She faded out for a moment as more tears plunked down onto the photo album she was holding with its tattered, seventies-style psychedelic cover.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo