BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"taste test" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "taste test" po angielsku

"taste test" — Słownik kolokacji angielskich

taste test kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): test smaku
  1. taste rzeczownik + test rzeczownik
    Silna kolokacja

    What if you couldn't tell them apart in a taste test?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo