"take women" — Słownik kolokacji angielskich

take women kolokacja
Popularniejsza odmiana: take a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierz kobiety
  1. take czasownik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    I have not yet taken a woman to my bed.

    Podobne kolokacje: