"take a woman" — Słownik kolokacji angielskich

take a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierz kobietę
  1. take czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I have not yet taken a woman to my bed.

    Podobne kolokacje: