ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"take to one's conclusion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierać czyjś zakończenie
  1. take czasownik + conclusion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What Chavez seems to be doing is taking this to its logical conclusion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo