"take the woman" — Słownik kolokacji angielskich

take the woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman is taken
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierz kobietę
  1. take czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Let every one go who can, taking women and children with them.

    Podobne kolokacje: