"woman is taken" — Słownik kolokacji angielskich

woman is taken kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta jest zabrana
  1. take czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Let every one go who can, taking women and children with them.

    Podobne kolokacje: