"take the matter" — Słownik kolokacji angielskich

take the matter kolokacja
Popularniejsza odmiana: take matters
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjmij sprawę
  1. take czasownik + matter rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    On May 2, the population took the matter into their own hands.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo