"take several casualties" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: take casualties
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierz kilka ofiar
  1. take czasownik + casualty rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The company did not seem to have taken major casualties yet.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo