ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"take in the league" — Słownik kolokacji angielskich

take in the league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmij ligę
  1. take czasownik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Rostock took the place of Lauter in the first league.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo