"take in one's time" — Słownik kolokacji angielskich

take in one's time kolokacja
Popularniejsza odmiana: take in time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oszukiwać czyjś czas
  1. take czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Our work to bring about change must take place in time.

    Podobne kolokacje: