"take in time" — Słownik kolokacji angielskich

take in time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź na czas
  1. take czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Our work to bring about change must take place in time.

    Podobne kolokacje: