"take during this time" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: take during the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź w tym czasie
  1. take czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He might take one or two calls during this time.

    Podobne kolokacje: