"take during the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź podczas czasu
  1. take czasownik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    He might take one or two calls during this time.

    Podobne kolokacje: