"take during one's time" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: take during the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać podczas czyjś czas
  1. take czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He might take one or two calls during this time.

    Podobne kolokacje: