"take a sample" — Słownik kolokacji angielskich

take a sample kolokacja
Popularniejsza odmiana: take samples
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobierz próbkę
  1. take czasownik + sample rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Over the last two years, more than 200 samples have been taken at the site.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo