"take samples" — Słownik kolokacji angielskich

take samples kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobierz próbki
  1. take czasownik + sample rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Over the last two years, more than 200 samples have been taken at the site.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo