"sweeping shadow" — Słownik kolokacji angielskich

sweeping shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamiatając cień
  1. sweeping przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A glance back showed him once again the vast, shadowy hall with its tiers of sarcophagi, the dead men sprawled about the altar; the head of the Khitan he had slain stared sightless up at the sweeping shadows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo