"sweep one's way" — Słownik kolokacji angielskich

sweep one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamiatanie czyjś droga
  1. sweep czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But more common is a sense that the South's current success reflects a long-term economic tide sweeping its way.

    Podobne kolokacje: