BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"survey the area" — Słownik kolokacji angielskich

survey the area kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badanie obszar
  1. survey czasownik + area rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "But before we do that, we'd better survey the area for good locations."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo