"surrender control" — Słownik kolokacji angielskich

surrender control kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontrola kapitulacji
  1. surrender czasownik + control rzeczownik
    Silna kolokacja

    Before she surrendered more control of herself to the primitive within.

powered by  eTutor logo