"surrender one's weapons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poddawać się czyjś broń
  1. surrender czasownik + weapon rzeczownik
    Silna kolokacja

    "In the next few hours, they have to surrender themselves and their weapons."

powered by  eTutor logo