"surprisingly funny" — Słownik kolokacji angielskich

surprisingly funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zadziwiająco zabawny
  1. surprisingly przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Moving, spirited and surprisingly funny, the play is anything but bleak, as its subject matter might seem to imply.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo