"support post" — Słownik kolokacji angielskich

support post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wsparcie poczta
  1. support rzeczownik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The house has a large front porch with hand-carved support posts.

    Podobne kolokacje: