"superhero book" — Słownik kolokacji angielskich

superhero book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka superbohatera
  1. superhero rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Such transformations occur with particular frequency in long-running superhero comic books.

    Podobne kolokacje: