"sumptuous setting" — Słownik kolokacji angielskich

sumptuous setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspaniała sceneria
  1. sumptuous przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The 1,100 guests, wearing the requested black and white, found themselves in a sumptuous setting without air-conditioning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo